LOT 01 - Mehmet Memiş | Lafza-i Celâl “Allah (c.c.)”

Mehmet Memiş | Lafza-i Celâl “Allah (c.c.)”

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Ebat: 25x35 cm

Sülüs formda yazılmış, klasik tezhibli hat levha.

LOT 02 - Ziyad El-Mühendis | Hilye-i Şerife

Ziyad El-Mühendis | Hilye-i Şerife

Açılış Fiyatı: 8.000 TL

Ebat: 31x22 cm

Klasik altın tezhipli, nesih ve celi nesih hatla yazılmış hilye-i şerife.

 

LOT 03 - Levent Karaduman | “Kün Fe Yekûn”

Levent Karaduman | “Kün Fe Yekûn”

Açılış Fiyatı: 7.000 TL

Ebat: 50x62 cm

Tarama altın tezhipli, modern formda celi sülüs iki renk mürekkeple yazılmış ayet-i kerime.

“Kün fe yekûn” / “Ol ! Der ve o hemen oluverir” Yasin Suresi 82.Ayet

LOT 04 - Mehmed Şefik Bey | Muhakkak-Sülüs-Nesih Kıt’a

Mehmed Şefik Bey (1820-1880) | Muhakkak-Sülüs-Nesih Kıt’a

Açılış Fiyatı: 24.000 TL

Ebat: 25x35 cm

Hem muhakkak hem de nesih besmele-i şerife ile nesih ve sülüs hatla “Mütevekkiller (tevekkül edenler), yalnız Allah'a tevekkül etsinler.” mealindeki, İbrahim sûresinin 12. Âyeti yazılıdır.

Kıt’a; Mehmed Şefik Efendi’nin muhakkak, nesih ve sülüs olmak üzere üç ayrı yazı türü ile yazdığı bilinen tek eser olması bakımından önemli ve koleksiyonluk bir eserdir. Kıtanın iç ve dış pervazındaki ebrular merhum hezarfen Necmeddin Okyay’a aittir.

LOT 05 - Hüseyin Kutlu | “Âşıklara Câna, Yâ Hazret-i Mevlâna”

Hüseyin Kutlu | “Âşıklara Câna, Yâ Hazret-i Mevlâna”

Açılış Fiyatı: 18.000 TL

Ebat: 60x85 cm 

H.1418 tarihli klasik altın rumi motiflerle bezeli celi ta’lik hat levha.

Tezhip: M.Semih İrteş

Hüseyin Kutlu ve Semih İrteş hocalarımızın elinden çıkmış koleksiyonluk bir hat levhadır.

LOT 06 - Hüseyin Kutlu | Nazar Ayeti

Hüseyin Kutlu | Nazar Ayeti

Açılış Fiyatı: 8.000 TL

Ebat: 27x40 cm

Nazar Ayeti – Kalem Suresi 51. ve 52. ayetler

H.1416 tarihli celi nesih besmeleli, nesih hatlı ayet-i kerime kıt’a.

LOT 07 - Levent Karaduman | Sülüs-Nesih Hilye-i Şerife

Levent Karaduman | Sülüs-Nesih Hilye-i Şerife

Açılış Fiyatı: 18.000 TL

Ebat: 75x50 cm

Muhakkak besmeleli sülüs-ince nesih hatlı, merkezinde Muhammed (a.s.) ibaresi bulunan, klasik altın tezhipli hilye-i şerife.

LOT 08 - Hüseyin Kutlu | Ayet-el Kürsi 

Hüseyin Kutlu | Ayet-el Kürsi 

Açılış Fiyatı:  8.000 TL

Ebat: 34x23 cm

Nesih hat ile yazılmış klasik altın tezhipli Ayet-el Kürsi.

LOT 09 - Sultan II.Abdülhamid Han Ferman

Sultan II.Abdülhamid Han Ferman

Açılış Fiyatı: 5.500 TL

Ebat: 80x55 cm

Orijinal tuğralı 5 satır halinde yazılmış atama beratı.

LOT 010 - Hüseyin Keşfi Efendi (1836-1908) | Sülüs-Nesih Kıt’a

Hüseyin Keşfi Efendi (1836-1908) | Sülüs-Nesih Kıt’a

Açılış Fiyatı: 6.500 TL

Ebat: 20x26 cm 

İç ve dış pervazları ebrulu, klasik formda sülüs-nesih hatla yazılmış h.1294 tarihli hadis-i şerif içerikli kıt’a.

Üstte bir satır halinde sülüs hatla “İşlediğim günahlardan Allah’a sığınırım” mealindeki hadis-i şerif yazılıdır.

Altta ise 9 satır halinde sülüs-nesih hatla aşağıda açıklamaları bulunan çeşitli nasihatlarin olduğu koleksiyonluk bir kıt’adır.

“Akıl Allah vergisidir. İlmi ise kul emeği ile kazanır.

İnsanların hatasını sakın yüzlerine vurma. Yüzüne vurursan o bundan ders alsa da seni düşman edinir.

Hayrı şerden ayıramayan (idraksizleri) hayvan sınıfından kabul et.

Yaşanan ibretlik olaylar bir topluluk için felaket iken diğer bir topluluk için ibrettir.

Hikmetin başı güzel ahlaktır. 

Hikmet, düşmanını zora koşarsa onun öfkesine yenilmesinden sakın. 

Çünkü öfke sana ondan daha fazla düşmandır.”

Hüsn-i hattı bizzat Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den meşketmiş olan Hüseyin Keşfî Efendi’nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan, kendi hattıyla yazılmış H. 1290/M. 1873 tarihli eş’ar mecmu’asındaki eserleri şiire de aşina olduğunu göstermektedir. (Kaynak:Ketebe Org)

LOT 011 - Ferhat Kurlu | Sülüs-Nesih Hilye-i Şerif 

Ferhat Kurlu | Sülüs-Nesih Hilye-i Şerif 

Açılış Fiyatı: 35.000 TL

Ebat: 82x50 cm

Altın halkârlı ve tezhipli, sülüs-nesih koleksiyonluk hilye-i şerif.

Etek kısmında iki satır halinde sülüs hat ile:

“Vemâ erselnâke illâ rahmeten lil’âlemîn / Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik”- Enbiya Suresi 107.Ayet 

“İnna erselnake şahiden ve mubeşşiren ve nezira / Doğrusu biz seni hem bir şahit hem bir müjdeci, hem de bir uyarıcı olarak gönderdik” – Fetih Suresi 8.Ayet 

olmak üzere iki ayrı ayet-i kerime yazılıdır.

1- IRCICA 5.milletlerarası hat yarışması celi-sülüs 1.lik ödülü.

2- IRCICA 6. milletler arası hat yarışması sülüs 1. mansiyon.

3- Antik aş. Hilye-i şerife hat yarışması celi-sülüs, sülüs, nesih 1.lik. Ödülü

4-Kültür Bakanlığı 13. devlet hat yarışması başarı ödülü.

5- Albarakatürk Özel Finans Kurumu hat yarışması celi-sülüs 1.lik ödülü.

6-Albarakatürk özel finans kurumu hat yarışması sülüs 1.lik ödülü.

7-Caizetül-bürdeh hat yarışması(UAE) 2.lik ödülü.(Bu yarışmda birincilik ödülü verilmemiştşr.) 

8-Şarika emirliği hat buluşması celi-sülüs birincilik ödülü.(nisan 2008)

9-IRCICA 8.milletler arası hat yarışması celi-talik mansiyon ödülü

10-Cezayir milletler arası hat buluşması 2.lik ödülü (Haziran2010)

11-16.Devlet süsleme sanatları müsabakası hüsn-ü hat başarı ödülü.(Mayıs 2011)

LOT 012 - Abdülkadir Hisari (18.yy) | Sülüs-Nesih Kıt'a

Abdülkadir Hisari (18.yy) | Sülüs-Nesih Kıt'a

Açılış Fiyatı: 30.000 TL

Ölçüler: 16 x19 cm

Hattat Abdülkadir Hisari’ye ait, h.1180 (m.1766) tarihli, sülüs-nesih hatla hadis-i şerif yazılı nadir güzellikte koleksiyonluk kıt’a. 

“Ümmetin liderleri fakihlerdir. Rasûlullâh (s.a.v) buyurdu ki: Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, Allah sizi de sabah yuvasından aç çıkıp akşam tok olarak dönen kuşları rızıklandırıldığı gibi rızıklandırırdı.” mealindeki hadis-i şerif. 

Bu muhteşem güzellikteki eser; hattat Abdülkadir Hisari’nin New York Metropolitan Sanat Müzesi’nde bulunan yine h.1180 tarihli meşhur bir yazılı kalyon resmi/levhası ve bir resimli yazı mecmuası dışında bugüne kadar görülen tek eseridir.

LOT 013 - Ferhat Kurlu | Sülüs İstif Ayet-i Kerime

Ferhat Kurlu | Sülüs İstif Ayet-i Kerime

Açılış Fiyatı: 35.000 TL

Ebat: 42x111 cm

Klasik altın tezhipli, tek satır sülüs istif ayet-i kerime. 

“Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle; Rabbim! Duamı kabul et. Rabbim! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.” İbrahim Suresi 40-41.ayetler

Aldığı Ödüller:

1- IRCICA 5.milletlerarası hat yarışması celi-sülüs 1.lik ödülü.

2- IRCICA 6. milletler arası hat yarışması sülüs 1. mansiyon.

3- Antik aş. Hilye-i şerife hat yarışması celi-sülüs, sülüs, nesih 1.lik. Ödülü

4-Kültür Bakanlığı 13. devlet hat yarışması başarı ödülü.

5- Albarakatürk Özel Finans Kurumu hat yarışması celi-sülüs 1.lik ödülü.

6-Albarakatürk özel finans kurumu hat yarışması sülüs 1.lik ödülü.

7-Caizetül-bürdeh hat yarışması(UAE) 2.lik ödülü.(Bu yarışmda birincilik ödülü verilmemiştşr.) 

8-Şarika emirliği hat buluşması celi-sülüs birincilik ödülü.(nisan 2008)

9-IRCICA 8.milletler arası hat yarışması celi-talik mansiyon ödülü

10-Cezayir milletler arası hat buluşması 2.lik ödülü (Haziran2010)

11-16.Devlet süsleme sanatları müsabakası hüsn-ü hat başarı ödülü.(Mayıs 2011)

LOT 014 - Kemal Batanay | Ta’lik Nazar Ayeti

Kemal Batanay | Ta’lik Nazar Ayeti

Açılış Fiyatı: 30.000 TL

Ebat: 28x56 cm

İç ve dış pervazları Mustafa Düzgünman’a ait ebrularla bezeli ta’lik Nazar Ayeti yazılı koleksiyonluk hat levha.

LOT 015 - Fevzi Günüç | Müsenna Sülüs İstif “Ya Kerim”

Fevzi Günüç | Müsenna Sülüs İstif “Ya Kerim”

Açılış Fiyatı: 8.000 TL

Ebat: 42x30 cm

Gül motifleri ile bezeli müsenna sülüs istif.

Esma’ül Hüsna’dan “Ya Kerim / Ey keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden” İsm-i Celâl’i.

 

LOT 016 - Hüseyin Kutlu | Sülüs İstif “Bu da Geçer Ya Hû”

Hüseyin Kutlu | Sülüs İstif “Bu da Geçer Ya Hû”

Açılış Fiyatı: 10.000 TL

Çapı: 40 cm

Tığlı klasik tezhipli “Bu da geçer Ya Hû” ibareli hat levha.

LOT 017 - Ali Toy | Barut Ebrusu Üzerine Modern Formda Besmele

Ali Toy | Barut Ebrusu Üzerine Modern Formda Besmele

Açılış Fiyatı: 35.000 TL

Ebat: 48x112 cm 

Barut ebrusu üzerine özgün modern formda yazılmış besmele-i şerif.

LOT 018 - Cemali Gündoğdu | Tuğra Besmeleli Sülüs-Nesih Esma’ül Hüsna

Cemali Gündoğdu | Tuğra Besmeleli Sülüs-Nesih Esma’ül Hüsna

Açılış Fiyatı: 15.000 TL

Ebat: 118x70 cm

Kırmızı renkli tuğra besmeleli, sülüs-nesih hatla yazılmış esma’ül hüsna hat levha.

LOT 019 - Cevdet Tüfekçi | Sülüs-Nesih Fatiha Suresi

Cevdet Tüfekçi | Sülüs-Nesih Fatiha Suresi

Açılış Fiyatı: 4.500 TL

Ebat: 33x44 cm

Rokoko tezhipli sülüs-nesih Fatiha Suresi

LOT 020 - Ali Toy | Celi Ta’lik Ayet-i Kerime

Ali Toy | Celi Ta’lik Ayet-i Kerime

Açılış Fiyatı: 30.000 TL 

Ebat: 42x110 cm

Celi ta’lik hatla tek satır halinde yazılmış ayet-i kerime.

“İkra bi-ismi rabbike-lleżî ḣalak / Oku! Seni yaratan Rabbinin adıyla oku!” Alak Suresi 1.Ayet 

LOT 021 - Cemali Gündoğdu | Tuğra Formunda Besmele

Cemali Gündoğdu | Tuğra Formunda Besmele

Açılış Fiyatı: 14.000 TL

Ebat: 124x78 cm

Klasik altın taçlı tezhip ile süslenmiş tuğra formunda sülüs besmele.

LOT 022 - Ferhat Kurlu | Sülüs İstif Ayet-i Kerime

Ferhat Kurlu | Sülüs İstif Ayet-i Kerime

Açılış Fiyatı: 35.000 TL

Ebat: 50x110 cm

Altın halkârlı, koleksiyonluk harika bir sülüs istif.

“Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur, ben yalnız O’na güvenip dayanırım; O, büyük arşın sahibidir.” Tevbe Suresi 128-129.ayetler

LOT 023 - Turan Sevgili | Ferman Formunda Tuğra Besmeleli Divani Hatlı Ayetler Yazılı Levha

Turan Sevgili | Ferman Formunda Tuğra Besmeleli Divani Hatlı Ayetler Yazılı Levha

Açılış Fiyatı: 25.000 TL

Ebat: 95x45 cm

Tuğra formunda sülüs besmeleli divani hatla yazılmış, sırasıyla Fatiha Suresi, Ayet-el Kürsi, Felak ve Nas Sureleri.

 

LOT 024 - Mustafa Bekir Pekten (1913-1994) | Sülüs-Nesih Kıt’a

Mustafa Bekir Pekten (1913-1994) | Sülüs-Nesih Kıt’a

Açılış Fiyatı: 9.000 TL

Ebat: 42x47 cm 

Klasik altın tezhipli sülüs-nesih hadis-i şerifler.

LOT 025 - İbrahim Rodosi (?-1767) | Sülüs-Nesih Kıt’a

İbrahim Rodosi | Sülüs-Nesih Kıt’a

Açılış Fiyatı: 35.000 TL

Ebat: 22x30 cm

Hadis-i şerif yazılı sülüs-nesih koleksiyonluk kıt’a.

“İnsanların en hayırlısı güzel ahlâka sahibi olandır” Hadis-i Şerif

Meşhur hattatlardan İsmail Zühdi'nin talebesidir. Yine meşhur hattatlardan Ali Vasfi, Mustafa Kütahi ve Seyyid Mehmed Halis'in de hocasıdır.

İbrahim Rodosî’nin eserlerine, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen müze ve kütüphanelerinde tesadüf edilmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi(Hazine,  2299/54) ile Mısır’da Dârü’l-kütûbi’l-Mısriyye’de (el-Fünûnü’l-Cemîle, nr. 71, 72; Tal‘at, nr. 10) bulunan sülüs ve nesih kıt‘aları ile Ekrem Hakkı Ayverdi koleksiyonundaki sülüs ve nesih kıt‘a ve murakka‘ı bu cümledendir.   

 

LOT 026 - Bakkal Arif (1837-1909) | Sülüs-Nesih Kıt’a

Bakkal Arif (1837-1909) | Sülüs-Nesih Kıt’a

Açılış Fiyatı: 60.000 TL

Ebat: 31x40 cm

Hadis-i şerif ve hadis-i şerifi nakledenlerin isimlerinin yazılı olduğu koleksiyonluk sülüs-nesih kıt’a.

“Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih (dinini iyi bilen, iyi anlayan kimselerden) kılar” Hadis-i Şerif

1293/M. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Filibe’nin işgâl edilmesi üzerine ailesi ile beraber İstanbul’a hicret ederek Saraçhâneı’de bir bakkal dükkânı açtı. Senelerce bu işle meşgûl olduğundan, hattatlar arasında “Bakkal” lâkabıyla şöhret kazanan Ârif Efendi, İstanbul’da da Şevkî Efendi’den yeniden sülüs ve nesih meşkederek, H. 1301/M. 1883 yılında icâzet aldı. Hüsn-i hatta kısa zamanda gösterdiği kudret neticesinde, imtihânla Nûr-ı Osmâniye Cami avlusundaki meşkhânede yazı talimine memur edildi. Daha sonra Fâtih, Beşiktaş, Küçükmustafapaşa ve Molla Gürânî inâs mekteb-i rüşdiyelerinin hüsn-i hat muallimliğinde bulundu. H. 1321/M. 1903'de de Dârü’l-hayr’ın hatt-ı sülüs muallimliğine ta’yin edildi.

LOT 027 - Şekerzade Ahmed Zihni (?-1864) | Nesih ve Hurde Nesih Ayet-i Kerimeler

Ahmed Zihni bin Abdülvahhab | Nesih ve Hurde Nesih Ayet-i Kerimeler

Açılış Fiyatı: 15.000 TL

Ebat: 23x18 cm

Levhada Bakara Suresi 4. ve 16. ayetleri arası yazılmıştır.

Kur’an kitabetinde nadir karşılaşılan bir düzende yazılmış bir kıta olması bakımından önemli bir eserdir.

Hattat Şekerzade Ahmed Zihni Efendi, Trabzonlu Mehmed Vasfi Efendi’nin talebesidir ve Sultan Abdülmecid zamanında saray-ı hümâyûn hattatlarından olduğu bilinmektedir.

LOT 028 - Kebecizade Mehmed Vasfi (?-1831) | Sülüs-Mail Nesih Kıt’a

Kebecizade Mehmed Vasfi (?-1831) | Sülüs-Mail Nesih Kıt’a

Açılış Fiyatı: 24.000 TL

Ebat: 17x23 cm

Pervazları döneminde ebru ile süslenmiş sülüs-nesih hatla hadis-i şerif yazılı koleksiyonluk kıt’a

“Kişinin helâkı kendi kibrindendir” mealindeki Hadis-i Şerif yazılıdır.

ebû-Bekir Râşid Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri alarak, H. 19 Rebi’ü’l-evvel 1181/M. 1767 tarihinde icâzet aldı. 

Sultan II.Mahmud şehzade iken onun hat muallimliğine tayin edildiyse de, sarayda gözetim altında tutulan şehzâdenin dersine şifâhen değil de, alışılmışın dışında mektup yoluyla devam etti.

Zamanında Hâfız Osman üslûbunun en başarılı temsilcilerinden biri olan Mehmed Vasfî Efendi’nin, bazı yazılarının onunkinden tefrîk edilemediği rivâyet olunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’ndeki H. 1202/M. 1787-1788 tarihli mushâf-ı şerîfi ile Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’ndeki Bânet Su‘ad Kasîdesi, hatt-ı nesihteki kudretinin şâhididir. Ayrıca Mustafa Âşir Efendi Kütüphânesi’nin vakıfnâmesini de H. 1214/M. 1799 yılında nesihle yazmış olan Mehmed Vasfî Efendi’nin, yine Topkapı Sarayı’nda eski tarzda bir Sultan Mahmud tuğrası vardır.

Lâleli Cami’nin kapıları üzerindeki kitâbeler ona aittir.

LOT 029 - Seyyid Muhammed Halis (Abdülhalis Efendi) - (17.yy.) | Sülüs Nesih Kıt’a

Seyyid Muhammed Halis (Abdülhalis Efendi)  - (17.yy.) | Sülüs Nesih Kıt’a

Açılış Fiyatı: 20.000 TL

Ebat: 20x30 cm

Sülüs-nesih hatla hadis-i şerif yazılı h.1096 (m.1685) tarihli kıt’a

Üstte, “Çocukların kokusu cennetin kokusudur” mealindeki hadîs-i şerif, altta ise yalanın afetinden bahseden bir hadis-i şerif yazılıdır. 

Hüsn-i hattı İbrahim Rodosi'den meşkettiyse de, hocasının vefatı üzerine icazetini Ayasofyalı Abdurrahman Hilmi Efendi'den aldı. Muhtemelen mekteblerde hüsn-i hat ta'limiyle meşgul olan erbab-ı hattan idi. Elde mevcud bulunan eserlerinden anlaşıldığına göre sülüs ve nesihte kemâl derecesine ulaşmıştır.

LOT 030 - Mehmed Mahmud Tophanevi (1590-1669) | Sülüs Nesih Kıt’a

Mehmed Mahmud Tophanevi (1590-1669) | Sülüs Nesih Kıt’a

Açılış Fiyatı: 26.000 TL

Ebat: 22x30 cm 

Eser h.1051 (m.1641) tarihlidir. Hattat Mehmed Mahmud Tophanevi, devrinin en kudretli hattatlarındandır. 

Eserde sülüs-nesih hatla: “Bundan böyle Kur'ân'dan size ne kolay gelirse okuyun…” Müzemmil Suresi 20.ayetin bir bölümü yazılıdır. 

Bilhassa Şeyh Hamdullah tarzı aklâm-ı sittede emsâlsiz bir hattat hâline gelmiş olan Tophânevî Mahmud Efendi, hüsn-i hattaki kudretinin yayılması üzerine Enderûn-ı Hümâyûn’a hat mu‘allimi olup vefâtına değin görev yapmıştır. Bu eyyâmda Sultan 4.Murâd Hân'ın emriyle inşâ edilmiş olan Bağdat Köşkü’nün yazılarını yazmağa me’mur edilmiş, Sultan 4.Mehmed Hân'ın cülûsunda Şeyh Hamdullah’ı taklîden bir mushâf-ı şerîf istinsâh edip hediye eylediğinden, sultanın teveccühünü kazanmakla, bir müddet sonra sır-kâtibliğine ta’yin edilmişti.

LOT 031 - Muhammed Haşim (19.yy) | Nesih Kıt’a

Muhammed Haşim (19.yy) | Nesih Kıt’a

Açılış Fiyatı: 12.000 TL

Ebat: 34x30 cm

Muhammed Haşim imzalı h.1290 (m.1874) tarihli nesih hatlı hadis-i şerifler yazılı kıt'a.

Eserde Ebi´d-Derdâ´dan rivâyetle hadis-i şerifler yazılıdır.

 

LOT 032 - Hüseyin Kutlu | Sülüs İstif "Ya Hafız"

Hüseyin Kutlu | Sülüs İstif "Ya Hafız"

Açılış Fiyatı: 4.000 TL

Ebat: 25x25 cm

Allah’ın doksandokuz isminden biri olan “Ya Hafız – Ey Koruyan, Muhafaza Eden” anlamındaki esması.

LOT 033 - Sultan II.Abdülhamid Han Ferman

Sultan II.Abdülhamid Han Ferman

Açılış Fiyatı: 8.500 TL

Ebat: 80x60 cm

Sultan II.Abdülhamid han tuğralı, beş satır halinde divani hatla yazılmış altın taçlı tezhipli ferman (atama beratı). 

Tuğranın etrafındaki tezhip yeni yapılmıştır.

LOT 034 - Kâbe İç Örtüsü (20.yy.)

Kâbe İç Örtüsü (20.yy.)

Açılış Fiyatı: 6.500 TL

Ebat: 88x71 cm

Kırmızı renkli, kelime-i tevhid yazılı Kâbe-i Muazzama iç örtüsü.

LOT 035 - Kâbe İç Örtüsü (20.YY.)

Kâbe İç Örtüsü (20.YY.)

Açılış Fiyatı: 5.000 TL

Ebat: 50x73 cm

Yeşil renkli, kelime-i tevhid yazılı Kâbe-i Muazzama iç örtüsü.

 

LOT 036 - Ali Toy | Celi Ta’lik Müsenna İstif “İkra”

Ali Toy | Celi Ta’lik Müsenna İstif “İkra”

Açılış Fiyatı: 24.000 TL

Ebat: 45x45 cm

“İkra! – Oku!” Kırmızı ve siyah renkli mürekkeple celi ta’lik müsenna istif.

LOT 037 - Mustafa Anlaş | Modern Formda Ma’kıli Ka'tı Hat Levha “Hûve - O (Allah)”

Mustafa Anlaş | Modern Formda Ma’kıli Ka'tı Üçlü Hat Levha “Hûve - O (Allah)”

Açılış Fiyatı: 7.000 TL

Ebat: 34x48 cm (Her bir eserin iç ölçüsüdür)

Dört ayrı renkte kağıttan kesilmiş ve katmanlar halinde üstüste yapıştırılarak üç boyutlu bir forma kavuşturulmuş modern bir 

hat levha çalışması. Sanatçı bu tür özgün formlarda ikili ve üçlü levhalar halinde eserlerini hazırlamakta ve eserleri çoğunlukla 

İngiltere ve Almanya’daki sanat galerilerinde satılmaktadır.

LOT 038 - Cemali Gündoğdu | Celi Sülüs Müsenna Hat Levha

Cemali Gündoğdu | Celi Sülüs Müsenna Hat Levha

Açılış Fiyatı: 15.000 TL

Ebat: 82x86 cm

“Er-rızk-ü Alallah – Rızık Allah’tandır” 

Celi Sülüs Müsenna Hat Levha

LOT 039 - Cemali Gündoğdu | Celi Sülüs Ayet-el Kürsi

Cemali Gündoğdu | Celi Sülüs Ayet-el Kürsi

Açılış Fiyatı: 20.000 TL

Ebat: 125x95 cm

Celi Sülüs Hat Levha “Ayet-el Kürsi”

LOT 040 - Cemali Gündoğdu | Muhakkak Besmeleli Nesih Yasin Suresi

Cemali Gündoğdu | Muhakkak Besmeleli Nesih Yasin Suresi

Açılış Fiyatı: 80.000 TL

Ebat: 830x120 cm

Celi sülüs muhakkak besmeleli, nesih hatlı “Yasin-i Şerif”

LOT 041 - Ali Toy | Derviş Sikkesi Formunda Allah Lafzı

Ali Toy | Derviş Sikkesi Formunda Allah Lafzı

Açılış Fiyatı: 15.000 TL

Ebat: 51x37 cm

Derviş sikkesi formunda Allah lafzı